روحانی در اولین نشست خبری خود بعد از انتخابات:

🔹 درباره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به آقای خاتمی "هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی  وجود نداشته است".

🔹 از کسانى که با "پیام صوتى و کتبى" خود از مردم خواستند به پاى صندوق‌ها بروند، متشکرم.

🔹 از بعضی رسانه‌ها می‌خواهم واقعیت را همان طور که هست برای مردم توضیح بدهند. مردم نشان دادند که حرف‌های دروغ و تهمت اثر ندارد...

🔹 مردم دیدند که در روز انتخابات موبایل‌هایشان کار می‌کند، اینترنتشان کار می‌کند. شرایط امروز با شرایط گذشته فرق می‌کند.

🔹  نسبت به مجلس آینده بسیار امیدوار هستم... مردم تهران با هوشمندی کار را یکسره کردند و نگذاشتند به دور دوم برسد.

🔹 درخواست من از ملت اجرای برجام دو است. ما نیاز به یک اقدام جامع مشترک ملی برای رونق اقتصادی، ساختن ایران و پیشرفت کشور و قدرت ملی داریم.