من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم؛ من پاپ نیستم که فقط روزهاى یکشنبه مراسمى انجام دهم و بقیه اوقات براى خودم سلطانى باشم و به امور دیگر کارى نداشته باشم. پایگاه استقلال اسلامى اینجاست. باید این مملکت را از این گرفتاریها نجات داد. نمى‏خواهند این مملکت اصلاح بشود؛ اجانب نمى‏خواهند مملکت آباد شود. اینها حتّى آب هم براى این ملّت تهیه نکرده‏اند! آبى که ما در قم از آن استفاده مى‏کنیم، در اروپا حتّى به حیواناتشان هم نمى‏دهند! اگر راست مى‏گویند براى بیکاران کار پیدا کنند. این جوان بعد از بیست سال تحصیل، کار مى‏خواهد. فردا، که فارغ التّحصیل مى‏شود، سرگردان است. اگر معاشش فراهم نشود نمى‏تواند دین خود را حفظ کند. شما خیال مى‏کنید آن دزدى که شبها از دیوار، با آن همه مخاطرات، بالا مى‏رود و یا زنى که عفت خود را مى‏فروشد، تقصیر دارد؟ وضع معیشتْ بد است که این همه جنایات و مفاسد، که شب و روز در روزنامه‏ها مى‏خوانید، به وجود مى‏آورد ..

 صحیفه امام، ج‏1، ص: 270