حجت الاسلام پناهیان:

بسم الله الرحمن الرحیم

 اولاً موفقیت باعظمت نظام را در این انتخابات به ملت ایران و رهبری عزیز تبریک عرض می‌کنم. این موفقیت که از جنبه‌های مختلف موجب ثبات و اعتبار هرچه بیشتر نظام در داخل و خارج از کشور شد، بسیار بزرگتر از این است که ببینیم چه کسی رأی آورده و چه کسی رأی نیاورده.

به عنوان نمونه عرض می‌کنم: اگر در انتخابات ریاست جمهوری برخی هنوز بر این باور بودند که نمی‌شود به انتخابات اطمینان کرد، در این نوبت با اطمینان کامل سر صندوق‌های رأی آمدند. نمونۀ دیگر برکات این انتخابات آن بود که اگرچه دخالت دشمنان در انتخابات کار بدی بود و خیلی‌ها آن را محکوم کردند، ولی این حُسن را داشت که بر واقعی بودن این انتخابات اذعان داشتند و آن‌همه دروغ‌پراکنی‌های گذشتۀ خود را بدون عذرخواهی کنار گذاشته بودند. این انتخابات واقعاً برکات زیادی داشت که باید در جای خود به آن پرداخت.

ثانیاً نتیجۀ انتخابات هرچه باشد موجب رشد جامعه خواهد شد. اگر کسانی که انتخاب شده‌اند از تفکر صحیحی برخوردار نباشند، جامعه پس از متقاعد شدن، از آنها عبور خواهد کرد و اگر دارای تفکر صحیحی باشند، این تفکر صحیح، تازه نشر پیدا خواهد کرد و تثبیت خواهد شد و این موجب ثُبات و جا افتادن حقایقی نوین در جامعه خواهد شد. البته انسان و جامعه در مسیر رشد معمولاً هزینه‌هایی را هم متقبل می‌شود که امیدوارم کمترین هزینه باشد.

بله ابتدا بنده هم مثل خیلی از افراد به ذهنم رسید که با توجه به لیستی که در «خبرگان مردم» داده بودند که برخی افراد در آن لیست به‌هیچ‌وجه با سرلیست‌شان همفکر نبودند و اصرار داشتند به همۀ افراد لیست رأی داده شود، می‌خواهند افراد خاصی رأی نیاورند. شاید به دلیل اینکه این روش مهندسی آراء تاکنون بی‌سابقه بوده، زیاد شناخته نشد و مؤثر واقع شد.

خب طبیعی بود اگر ما مصرّ بودیم که آن افراد رأی بیاورند، باید به نیمی از لیست رأی می‌دادیم. ولی پس از اینکه صحبتی از بنده پخش شد، بسیاری از آقایان با بنده تماس گرفتند که شما اشتباه می‌کنید و آراء مثبتی که متوجه آن افراد شاخص است، بسیار بیشتر از آن است که قابل مهندسی باشد. البته بنده متقاعد نشدم، ولی برخی از آقایان از بنده ناراحت شدند و فکر کردند که من دارم بازی را بهم می‌زنم. بنده هم کوتاه آمدم، و گفتم طبق «بررسی‌های به عمل آمده نیازی نیست به نیمی از لیست رأی بدهید.» ... :))))))))...

مصباح